WK-Blufscrabbleregels (kort) (lang ook)

Verdeelneem je voor het  WK Blufscrabble! KLIK.

Het WK Nederlands Blufscrabble wordt op 1 februari 2015 gehouden in Arnhem.

Voor iedereen die zich alvast wil inbluffen plaatsen we hier de verkorte blufscrabble spelregels van het WK, zodat ook de oefenpartijen volgens de strikte regels van het toernooi kunnen worden uitgebluft.

WK BLUFSCRABBLE REGELS
(internationaal geldend)

-Ook Belgen zijn welkom, vandaar dat het toernooi een internationaal Nederlands karakter draagt.
-Tijdens het WK zal steeds gespeeld worden door twee tot vier personen aan een bord.
-De door alle bordgenoten geaccepteerde woorden worden genoteerd door blufscrabblesecretariaatsmedewerksters en mogelijk gemondiseerd via twitter of deze site.
-Een deskundige en zeer ervaren jury is in te schakelen door de deelnemers als er niet direct overtuiging te creëren is rond een nieuw woord.
-De winnaar van het Blufscrabbletoernooi ontvangt de Gouden Chimot die door een kunstenaar van statuur zal worden ontworpen.
Dat is voor het WK 2015 kunstenares Melissa Sinding.
-Alle deelnemers en hun eventuele publiek betalen 15 euro entree en nemen een bijdrage mee voor de gezamenlijke blufborrel achteraf.
-Vertegenwoordigers van de media zijn welkom, maar mogen de deelnemers niet storen tijdens het spel.
-Na het WK Blufscrabble zal een gezamenlijke blufborrel worden genuttigd op eigen kosten. Meenemen van etenswaar en drank wordt toegejuicht.
-Het aantal deelnemers en publiek is beperkt in verband met de gezelligheid.
-Verdeelneming is eenvoudig: KLIK en continateer je direct!

Blufregels – lang – Blufscrabblereglement2015 internationaal erkend.